O Odjelu

Odjel za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove je tijelo uprave Vlade Brčko distrikta BiH čija je temeljna zadaća planiranje prostornog razvoja i naselja Brčko distrikta BiH. Osnovni cilj je da se kroz provedbu planskih dokumenta osigura funkcionalna i racionalna organizacija raspoloživog prostora, zajedničkih dobara, prirodnih resursa, zaštita i unaprjeđenje okoliša kao i usklađivanje interesa svih korisnika prostora.

Osnovne nadležnosti Odjela za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove su:

  • prostorno i urbanističko planiranje
  • izdavanje lokacijskih uvjeta (urbanističkih suglasnosti), izvadaka i drugih akata iz nadležnosti Odjela
  • zaštita okoliša i izdavanje ekoloških dozvola
  • legalizacija bespravno izgrađenih objekata
  • imovinskopravni poslovi i
  • zaštita objekata kulturnog i povijesnog značaja i prirodnog nasljeđa.