O Odjeljenju

Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove je organ uprave Vlade Brčko distrikta BiH čiji je osnovni zadatak planiranje prostornog razvoja i naselja Brčko distrikta BiH. Osnovni cilj je da se, kroz provođenje planskih dokumenta, osigura funkcionalna i racionalna organizacija raspoloživog prostora, zajedničkih dobara, prirodnih resursa, zaštita i unapređenje životne sredine, kao i usklađivanje interesa svih korisnika prostora.

Osnovne nadležnosti Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove su:

  • prostorno i urbanističko planiranje,
  • izdavanje lokacijskih uslova (urbanističkih saglasnosti), izvoda i drugih akata iz nadležnosti Odjeljenja,
  • zaštita životne sredine i izdavanje ekoloških dozvola,
  • legalizacija bespravno izgrađenih objekata,
  • imovinskopravni poslovi i
  • zaštita objekata kulturnog i historijskog značaja i prirodnog naslijeđa.