Kontakt

Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove

Adresa:
Bulevar Mira br. 1
76 100 Brčko

Telefon:
+387 (0) 49 / 240-817
Fax:
+387 (0) 49 / 240-691

Pododjeljenje za izdavanje lokacijskih uslova i zaštitu okoline

  • Služba za izdavanje lokacijskih uslova i zaštitu okoline

Adresa:

Bulevar Mira br. 1
76 100 Brčko

Telefon - centrala:
+387 (0) 49 / 240-817
+387 (0) 49 / 240-623

Telefon - referenti:

Momo Milovanović 049/240-694
Edin Skenderović
Edin Šahmanović
Nada Ljubojević 049/240-696
Stanko Stančić
Ishak Abdurahmanović
Matija Antić
Čedomir Veselić 049/240-697
Aleksandar Pantelić
Slađana Anđić
Bajro Čandić 049/240-698
Adnana Lukač
Zvjezdan Avramović
Nebojša Durić
Dragana Vuković 049/240-627
Slavica Stjepanović
Jasna Stančić

Fax:
+387 (0) 49 / 240-691

  • Služba za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina

Adresa:
Tursića br. 24
76 100 Brčko

Telefon:
+387 (0) 49 / 211-470

Fax:
+387 (0) 49 / 215-675

Pododjeljenje za imovinskopravne poslove

Adresa:
Bulevar Mira br. 1
76 100 Brčko

Telefon - referenti:

Sanja Bumbić 049/240-687
Dženana Musić
Vesna Tomić
Alma Livadić
Amela Ahmetašević 049/240-688
Bosiljka Todić
Nermina Zulfikarpašić
Azra Slomić 049/240-689
Jadranka Subotić 049/240-631

Fax:
+387 (0) 49 / 240-691