Kontakt

Odjel za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove

adresa:

Bulevar mira br. 1
76 100 Brčko

telefon:

+387 (0) 49 / 240 817

faks:

+387 (0) 49 / 240 691

Ime i prezime zaposlenog Naziv pozicije Telefon
SUVAD MAŠIĆ Predstojnik Odjela 049/240-818, 049/220-448
VEDRANA PALEKSIĆ Stručni savjetnik za pravne poslove  049/240-693
STEFAN OKILJ Stručni savjetnik za financijska pitanja i internu kontrolu  049/240-625
IVANA BLAGOJEVIĆ Stručni savjetnik za prostorno planiranje 049/240-694
ELMA SEFER Viši stručni suradnik za pravne poslove 049/240-693
RUŽICA MARIĆ Stručni referent za protokol  049/240-817, FAKS 049/240-691
NATAŠA PAJIĆ Tehnički sekretar  049/240-817, FAKS 049/240-691
Pododjel za izdavanje lokacijskih uvjeta i zaštitu okoliša
SINIŠA JOVANOVIĆ Voditelj Pododjela za izdavanje lokacijskih uvjeta  i zaštitu okoliša  049/240-692
BAJRO ČANDIĆ Voditelj Službe za izdavanje lokacijskih uvjeta i zaštitu okoliša  049/240-698
MARKO MAKSIMOVIĆ Viši stručni suradnik za izdavanje lokacijskih uvjeta  049/240-698
ČEDOMIR VESELČIĆ Viši stručni suradnik za izdavanje lokacijskih uvjeta  049/240-697
JASNA GLUŠAC Viši stručni suradnik za izdavanje lokacijskih uvjeta  049/240-694
ALMA SPAHALIĆ Viši stručni suradnik za izdavanje lokacijskih uvjeta  049/211-470, 049/240-698
ĐORĐE MITROVIĆ Viši stručni suradnik za izdavanje lokacijskih uvjeta  049/240-694
ADNANA LUKAČ Viši stručni suradnik za izdavanje lokacijskih uvjeta  049/240-697
MARIO FILIPOVIĆ Viši stručni suradnik za izdavanje lokacijskih uvjeta  049/240-694
DRAGANA VITOROVIĆ Viši stručni suradnik za zaštitu kulturno-povijesnih objekata  049/240-627
DRAGANA VUKOVIĆ Viši stručni suradnik za zaštitu kulturno-povijesnih objekata  049/240-627
STANKO STANČIĆ Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša  049/240-696
NADA LJUBOJEVIĆ Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša  049/240-696
ISAK ABDURAHMANOVIĆ Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša  049/240-696
SLAĐANA ANĐIĆ Stručni referent za izdavanje lokacijskih uvjeta 049/240-697
SLAVICA STJEPANOVIĆ Stručni referent za izdavanje lokacijskih uvjeta 049/240-627
JASMIN KLEBIĆ Stručni referent za izdavanje lokacijskih uvjeta 049/240-697
EDIN ŠAHMANOVIĆ Stručni referent za izdavanje lokacijskih uvjeta 049/240-698
AMAR ČAUŠEVIĆ Stručni referent za izdavanje lokacijskih uvjeta 049/240-627
SENADA AVDIĆ Administrator za protokol i arhivu 049/240-623
REŠAD RADOVOVIĆ Administrator za protokol i arhivu 049/215-675
Pododjel za imovinskopravne poslove
DEJAN KARAN Voditelj Pododjela za imovinskopravne poslove 049/240-680
TATJANA JOVIĆ Stručni savjetnik za imovinskopravne poslove  049/240-637
SANJA BUMBIĆ Stručni savjetnik za imovinskopravne poslove  049/240-687
BOSILJKA TODIĆ Stručni savjetnik za imovinskopravne poslove  049/240-688
JADRANKA SUBOTIĆ Stručni savjetnik za imovinskopravne poslove  049/240-637
VESNA TOMIĆ Stručni savjetnik za imovinskopravne poslove  049/240-687
AZRA SLOMIĆ Stručni savjetnik za imovinskopravne poslove  049/240-689
AMELA AHMETAŠEVIĆ Stručni savjetnik za imovinskopravne poslove  049/240-688
NERMINA ZULFIKARPAŠIĆ Stručni savjetnik za imovinskopravne poslove  049/240-688
DŽENANA MUSIĆ Stručni savjetnik za imovinskopravne poslove  049/240-688
EMIR ARNAUTOVIĆ Stručni savjetnik za imovinskopravne poslove  049/240-637
ALISA RIZVANOVIĆ Stručni savjetnik za imovinskopravne poslove  049/240-637
GORAN SIMANIĆ Viši stručni suradnik za imovinskopravne poslove 049/240-637
EMINA POROVIĆ Referent za službenu poštu  049/240-687
Pododjel za prostornoplansku dokumentaciju
SABINA ZUKIĆ Viši stručni suradnik za financije 049/240-625
ALEKSANDRA POPOVIĆ Viši stručni suradnik za prostornoplansku dokumentaciju 049/240-695
DUŠKO SAMARDŽIJA Viši stručni suradnik za prostornoplansku dokumentaciju 049/240-695
AIDA AKŠAMIĆ Viši stručni saadnik za prostornoplansku dokumentaciju 049/240-695
MATIJA ANTIĆ Viši stručni suradnik - asistent za GIS 049/240-696
ALMA ŠIBONJIĆ Viši stručni suradnik za prostornoplansku dokumentaciju 049/240-695