Контакт

Одјељење за просторно планирање и имовинскоправне послове

Адреса:

Булевар мира бр. 1
76 100 Брчко

Телефон:

+387 (0)49 240-817

Факс:

+387 (0)49 240-691

Име и презиме запосленог Назив позиције Телефон
СУВАД МАШИЋ Шеф Одјељења 049/240-818, 049/220-448
ВЕДРАНА ПАЛЕКСИЋ Стручни савјетник за правне послове  049/240-693
СТЕФАН ОКИЉ Стручни савјетник за финансијска питања и интерну контролу  049/240-625
ИВАНА БЛАГОЈЕВИЋ Стручни савјетник за просторно планирање 049/240-694
ЕЛМА СЕФЕР Виши стручни сарадник за правне послове 049/240-693
РУЖИЦА МАРИЋ Стручни референт за протокол  049/240-817, ФАКС 049/240-691
НАТАША ПАЈИЋ Технички секретар  049/240-817, ФАКС 049/240-691
Пододјељење за издавање локацијских услова и заштиту околине
СИНИША ЈОВАНОВИЋ Шеф Пододјељења за издавање локацијских услова  и заштиту околине  049/240-692
БАЈРО ЧАНДИЋ Шеф Службе за издавање локацијских услова и заштиту околине  049/240-698
МАРКО МАКСИМОВИЋ Виши стручни сарадник за издавање локацијских услова  049/240-698
ЧЕДОМИР ВЕСЕЛЧИЋ Виши стручни сарадник за издавање локацијских услова  049/240-697
ЈАСНА ГЛУШАЦ Виши стручни сарадник за издавање локацијских услова  049/240-694
АЛМА СПАХАЛИЋ Виши стручни сарадник за издавање локацијских услова  049/211-470, 049/240-698
ЂОРЂЕ МИТРОВИЋ Виши стручни сарадник за издавање локацијских услова  049/240-694
АДНАНА ЛУКАЧ Виши стручни сарадник за издавање локацијских услова  049/240-697
МАРИО ФИЛИПОВИЋ Виши стручни сарадник за издавање локацијских услова  049/240-694
ДРАГАНА ВИТОРОВИЋ Виши стручни сарадник за заштиту културно-историјских објеката  049/240-627
ДРАГАНА ВУКОВИЋ Виши стручни сарадник за заштиту културно-историјских објеката  049/240-627
СТАНКО СТАНЧИЋ Виши стручни сарадник за заштиту околине  049/240-696
НАДА ЉУБОЈЕВИЋ Виши стручни сарадник за заштиту околине  049/240-696
ИСАК АБДУРАХМАНОВИЋ Виши стручни сарадник за заштиту околине  049/240-696
СЛАЂАНА АНЂИЋ Стручни референт за издавање локацијских услова 049/240-697
СЛАВИЦА СТЈЕПАНОВИЋ Стручни референт за издавање локацијских услова 049/240-627
ЈАСМИН КЛЕБИЋ Стручни референт за издавање локацијских услова 049/240-697
ЕДИН ШАХМАНОВИЋ Стручни референт за издавање локацијских услова 049/240-698
АМАР ЧАУШЕВИЋ Стручни референт за издавање локацијских услова 049/240-627
СЕНАДА АВДИЋ Администратор за протокол и архиву 049/240-623
РЕШАД РАДОВОВИЋ Администратор за протокол и архиву 049/215-675
Пододјељење за имовинско правне послове
ДЕЈАН КАРАН Шеф пододјељења за имовинско правне послове 049/240-680
ТАТЈАНА ЈОВИЋ Стручни савјетник за имовинско правне послове  049/240-637
САЊА БУМБИЋ Стручни савјетник за имовинско правне послове  049/240-687
БОСИЉКА ТОДИЋ Стручни савјетник за имовинско правне послове  049/240-688
ЈАДРАНКА СУБОТИЋ Стручни савјетник за имовинско правне послове  049/240-637
ВЕСНА ТОМИЋ Стручни савјетник за имовинско правне послове  049/240-687
АЗРА СЛОМИЋ Стручни савјетник за имовинско правне послове  049/240-689
АМЕЛА АХМЕТАШЕВИЋ Стручни савјетник за имовинско правне послове  049/240-688
НЕРМИНА ЗУЛФИКАРПАШИЋ Стручни савјетник за имовинско правне послове  049/240-688
ЏЕНАНА МУСИЋ Стручни савјетник за имовинско правне послове  049/240-688
ЕМИР АРНАУТОВИЋ Стручни савјетник за имовинско правне послове  049/240-637
АЛИСА РИЗВАНОВИЋ Стручни савјетник за имовинско правне послове  049/240-637
ГОРАН СИМАНИЋ Виши стручни сарадник за имовинско правне послове 049/240-637
ЕМИНА ПОРОВИЋ Референт за службену пошту  049/240-687
Пододјељење за просторно планску документацију
САБИНА ЗУКИЋ Виши стручни сарадник за финансије 049/240-625
АЛЕКСАНДРА ПОПОВИЋ Виши стручни сарадник за просторно планску документацију 049/240-695
ДУШКО САМАРЏИЈА Виши стручни сарадник за просторно планску документацију 049/240-695
АИДА АКШАМИЋ Виши стручни саадник за просторно планску документацију 049/240-695
МАТИЈА АНТИЋ Виши стручни сарадник - асистент за ГИС 049/240-696
АЛМА ШИБОЊИЋ Виши стручни сарадник за просторно планску документацију 049/240-695