Pododjeljenje za imovinskopravne poslove

Nadležnost

  • provođenje postupaka eksproprijacije nekretnina,
  • provođenje postupaka raspravljanja imovinskih odnosa nastalih uzurpacijom zemljišta,
  • pripremu nacrta zakona i podzakonskih akata iz nadležnosti Pododjeljenja,
  • provođenje odluka i drugih akata Vlade i Skupštine iz nadležnosti Pododjeljenja,
  • pripremu informacija i podataka iz djelokruga svog rada za potrebe Vlade, Skupštine Brčko distrikta BiH i drugih institucija.

Šef Pododjeljenja

Dejan Karan, dipl. pravnik
Šef Pododjeljenja za imovinskopravne poslove

E-mail: dejan.karan@bdcentral.net
Adresa: Bulevar mira 1, 76100 Brčko
Telefon:+387 (0) 49 / 240-680