Pododjeljenje za izdavanje lokacijskih uslova i zaštitu okoline

Nadležnost

 • izdavanje lokacijskih uslova,
 • izdavanje izvoda iz prostorno-planske dokumentacije,
 • legalizacija bespravno izgrađenih građevina,
 • zaštita kulturno-historijskih objekata,
 • zaštita okoline.

Šef Pododjeljenja

Dragana Vitorović, dipl. ing. arh.
v.d. šefa Pododjeljenja za izdavanje lokacijskih uslova i zaštitu okoline

E-mail: dragana.vitorovic@bdcentral.net
Adresa: Bulevar mira 1, 76100 Brčko
Telefon:+387 (0) 49 / 240-692

Pododjeljenje za izdavanje lokacijskih uslova i zaštitu okoline sastoji se od sljedećih organizacionih jedinica:

 • Služba za izdavanje lokacijskih uslova i zaštitu okoline i
 • Služba za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina.

Služba za izdavanje lokacijskih uslova i zaštitu okoline

Nadležnost

 • izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju građevina,
 • izdavanje izvoda iz dokumenata prostornog planiranja,
 • zaštita objekata od kulturno-historijskog značaja i utvrđivanje liste i procedura za nove objekte koji se kandiduju,
 • zaštita okoline, izdavanje ekoloških dozvola i drugih dozvola iz oblasti zaštite okoline,
 • pripremu nacrta zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti zaštite okoline i ostalih oblasti iz djelokruga rada službe,
 • učešće u izradi programa i planova koji se odnose na korištenje prirodnih resursa,
 • učešće u izradi i ostvarivanju posebnog plana za pitanja zaštite okoline,
 • monitoring životne sredine.

Šef Službe

Mensura Kadrić, dipl. ing. arh.
Šefica Službe za izdavanje lokacijskih uslova i zaštitu okoline

E-mail: mensura.kadric@bdcentral.net
Adresa: Bulevar mira 1, 76100 Brčko
Telefon: +387 (0) 49 / 240-694

Služba za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina

Nadležnost

Šef Službe

-