Пододјељење за просторно-планску документацију

Надлежност 

У Пододјељењу за просторно-планску документацију врше се послови који се односе на послове носиоца припреме израде и ревизије докумената просторног планирања, припрему приједлога закона и подзаконских аката из области просторног планирања.

Шеф Пододјељења

-