Content is not available in the selected language. Content in Bosnian is displayed.

Pododjeljenje za prostorno-plansku dokumentaciju

Nadležnost

U Pododjeljenju za prostorno-plansku dokumentaciju vrše se poslovi koji se odnose na poslove nosioca pripreme izrade i revizije dokumenata prostornog planiranja, pripremu prijedloga zakona i podzakonskih akata iz oblasti prostornog planiranja.

Šef Pododjeljenja

-