Pododjel za za prostornoplansku dokumentaciju

Nadležnost 

U Pododjelu za prostornoplansku dokumentaciju vrše se poslovi koji se odnose na poslove nositelja pripreme izrade i revizije dokumenata prostornog planiranja te pripremu prijedloga zakona i podzakonskih akata iz oblasti prostornog planiranja.

Voditelj Pododjela

-