Content is not available in the selected language. Content in Bosnian is displayed.

Poziv na javnu raspravu o Zahtjevu za izdavanje ekološke dozvole za tržni centar ''CITY PARK'', Brčko distrikt BiH

Investitor ''SLOBOPROM'' d.o.o. Lončari, uputio je Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko – pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH za poslovni objekat - tržni centar ''CITY PARK'', Bijelјinska br. 69, Brčko distrikt BiH.

Pozivamo sve zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi koja će se održati u ponedjeljak 31.7.2023. godine, sa početkom u 13,00 sati u prostorijama MZ Ilićka, Brčko distrikt BiH.
Vaša mišljenja, prijedloge i primjedbe na predmetni Zahtjev možete izložiti na javnoj raspravi, ili u pismenom obliku dostaviti najkasnije do 10.8.2023. godine na adresu:

Vlada Brčko distrikta BiH,
Odjeljenje za prostorno planiranje i
imovinsko – pravne poslove,
Bulevar Mira br. 1,
76 100 Brčko.

Link na dokument:

Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za poslovni objekat - tržni centar ''CITY PARK'' Brčko distrikt BiH