Content is not available in the selected language. Content in Bosnian is displayed.

Poziv na javnu raspravu o Zahtjevu za izdavanje ekološke dozvole ''Yavuz Company'' d.o.o. Srebrenik

Investitor ''Yavuz Company'' d.o.o. Srebrenik, uputio je Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko – pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH za izgradnju novog pogona za proizvodnju PVC profila, u naselju Vitanovići, Brčko distrikt BiH.

Pozivamo sve zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi koja će se održati utorak 4.7.2023. godine, sa početkom u 12,00 sati u prostorijama MZ Vitanovići, Brčko distrikt BiH.
Vaša mišljenja, prijedloge i primjedbe na predmetni Zahtjev možete izložiti na javnoj raspravi, ili u pismenom obliku dostaviti najkasnije do 13.7.2023. godine na adresu:

Vlada Brčko distrikta BiH,
Odjeljenje za prostorno planiranje i
imovinsko – pravne poslove,
Bulevar Mira br. 1,
76 100 Brčko.

Link na dokument:

Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za izgradnju novog pogona za proizvodnju PVC profila u naselјu Vitanovići