Јавни увид и јавна расправа о нацрту Регулационог плана „Зона рада и индустрије – Интерплет“ у Брчко дистрикту БиХ

Одјељење за просторно планирање и имовинско - правне послове обавјештава јавност, о провођењу јавног увида у нацрт Регулационог плана „Зона рада и индустрије – Интерплет“ у Брчко дистрикту БиХ.

Image for news

Влада Брчко дистрикта БиХ, Одјељење за просторно планирање и имовинско - правне послове проводи јавни увид у нацрт Регулационог плана „Зона рада и индустрије – Интерплет“ у Брчко дистрикту БиХ.
Нацрт плана излаже се на јавни увид од 10.8.2023. године до 8.9.2023. године, у холу Дома културе Брчко од 8:30 до 14:30 часова, сваким радним даном.

Јавна расправа о нацрту Регулационог плана „Зона рада и индустрије – Интерплет“ у Брчко дистрикту БиХ, одржати ће се 1.9.2023. године, у сали Дома културе Брчко, са почетком у 10:00 часова.

Сви заинтересовани могу остварити увид у предложени нацрт плана, изјаснити се о нацрту плана и дати писмене примједбе, а за све додатне информације могу се обратити Одјељењу за просторно планирање и имовинско правне – послове на телефон: 049/240-695 , сваким радним даном од 7:30 до 15.30 часова или путем електронске поште на е-адресе:
aida.aksamic@bdcentral.net
aleksandra.popovic@bdcentral.net.

Документацију везану за предметни јавни увид можете прегледати у електронском облику у наставку.

НАПОМЕНА:
У случају евентуалних разлика у садржају између електронске (ПДФ) и физичке (папирне) верзије истог документа, правоваљан је садржај физичке (папирне) верзије документа.
За лакше отварање и прегледање графичког прилога препоручамо вам да га прво снимите на ваш рачунар.

Нацрт Регулационог плана „Зона рада и индустрије – Интерплет“ у Брчко дистрикту БиХ

Текстуални прилози:

Нацрт Регулационог плана „Зона рада и индустрије – Интерплет“ у Брчко дистрикту БиХ - Текст

Графички прилози:

01 Просторни обухват плана
02 Постојеће стање
03 Власничка структура
04 План интервенција у обухвату
05 План намјене површина
06 План просторне организације
07 План парцелације
08 План грађевинских и регулационих линија
09 План саобраћаја
10 План комуналне инфраструктуре
11 Енергетска инфраструктура
11a Телекомуникациона инфраструктура
12 План зелених површина

еГрађани