Јавни увид и јавна расправа о нацрту Измјена дијела Измјена регулационог плана дијела стамбеног насеља ''Мујкићи II'' у Брчко дистрикту БиХ

Одјељење за просторно планирање и имовинско - правне послове обавјештава јавност, о провођењу јавног увида у нацрт Измјена дијела Измјена регулационог плана дијела стамбеног насеља ''Мујкићи II'' у Брчко дистрикту БиХ.

Image for news

Влада Брчко дистрикта БиХ, Одјељење за просторно планирање и имовинско - правне послове проводи јавни увид у нацрт Измјена дијела Измјена регулационог плана дијела стамбеног насеља ''Мујкићи II'' у Брчко дистрикту БиХ.

Нацрт плана излаже се на јавни увид од 3.7.2023. године до 2.8.2023. године, у холу Дома културе Брчко од 8:30 до 14:30 сати, сваким радним даном.

Јавна расправа о нацрту Измјена дијела Измјена регулационог плана дијела стамбеног насеља ''Мујкићи II'' у Брчко дистрикту БиХ, одржати ће се 21.7.2023. године, у сали Дома културе Брчко, са почетком у 10:00 сати.

Сви заинтересовани могу остварити увид у предложене нацрте планова, изјаснити се о нацртима планова и дати писмене примједбе, а за све додатне информације могу се обратити Одјељењу за просторно планирање и имовинско правне – послове на телефон: 049/240-695 , сваким радним даном од 7:30 до 15.30 сати или путем електронске поште на е-адресе:
aida.aksamic@bdcentral.net
aleksandra.popovic@bdcentral.net.

Документацију везану за предметни јавни увид можете прегледати у електронском облику у наставку.

НАПОМЕНА:
У случају евентуалних разлика у садржају између електронске (ПДФ) и физичке (папирне) верзије истог документа, правоваљан је садржај физичке (папирне) верзије документа.
За лакше отварање и прегледање графичког прилога препоручамо вам да га прво снимите на ваш рачунар.

Нацрт Измјена дијела Измјена регулационог плана дијела стамбеног насеља ''Мујкићи II'' у Брчко дистрикту БиХ

Текстуални прилози:

Нацрт Измјена дијела Измјена регулационог плана дијела стамбеног насеља ''Мујкићи II'' у Брчко дистрикту БиХ - Текст

Графички прилози:
01 ИЗВОД ИЗ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА
02 ИЗВОД ИЗ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
03-1 ВАЛОРИЗАЦИЈА ОБУХВАТ I
03-2 ВАЛОРИЗАЦИЈА ОБУХВАТ II
03-3 ВАЛОРИЗАЦИЈА ОБУХВАТ III
04-1 ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБУХВАТ I
04-2 ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБУХВАТ II
04-3 ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБУХВАТ III
05-1 ПЛАН ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБУХВАТ I
05-2 ПЛАН ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБУХВАТ II
05-3 ПЛАН ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБУХВАТ III
06-1 ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ОБУХВАТ I
06-2 ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ОБУХВАТ II
06-3 ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ОБУХВАТ III
07-1 ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ И РЕГУЛАЦИОНИХ ЛИНИЈА ОБУХВАТ I
07-2 ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ И РЕГУЛАЦИОНИХ ЛИНИЈА ОБУХВАТ II
07-3 ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ И РЕГУЛАЦИОНИХ ЛИНИЈА ОБУХВАТ III
08-1 ПЛАН ПРОМЕТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ОБУХВАТ I
08-2 ПЛАН ПРОМЕТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ОБУХВАТ II
08-3 ПЛАН ПРОМЕТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ОБУХВАТ III
08-4 ПЛАН ПРОМЕТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕСЈЕЦИ
09-1 ПЛАН ЗЕЛЕНИХ И ЈАВНИХ ПОВРШИНА ОБУХВАТ I
09-2 ПЛАН ЗЕЛЕНИХ И ЈАВНИХ ПОВРШИНА ОБУХВАТ II
09-3 ПЛАН ЗЕЛЕНИХ И ЈАВНИХ ПОВРШИНА ОБУХВАТ III
10-1 ХИДРОТЕХНИКА ОБУХВАТ I
10-2 ХИДРОТЕХНИКА ОБУХВАТ II
10-3 ХИДРОТЕХНИКА ОБУХВАТ III
11-1 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ОБУХВАТ I
11-2 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ОБУХВАТ II
11-3 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ОБУХВАТ III

еГрађани