Javni uvid i javna rasprava o nacrtu Izmjena dijela Izmjena regulacijskog plana dijela stambenog naselja ''Mujkići II'' u Brčko distriktu BiH

Odjel za prostorno planiranje i imovinsko - pravne poslove obavještava javnost, o provođenju javnog uvida u nacrt Izmjena dijela Izmjena regulacijskog plana dijela stambenog naselja ''Mujkići II'' u Brčko distriktu BiH.

Image for news

Vlada Brčko distrikta BiH, Odjel za prostorno planiranje i imovinsko - pravne poslove provodi javni uvid u nacrt Izmjena dijela Izmjena regulacijskog plana dijela stambenog naselja ''Mujkići II'' u Brčko distriktu BiH.

Nacrt plana izlaže se na javni uvid od 3.7.2023. godine do 2.8.2023. godine, u holu Doma kulture Brčko od 8:30 do 14:30 sati, svakim radnim danom.

Javna rasprava o nacrtu Izmjena dijela Izmjena regulacijskog plana dijela stambenog naselja ''Mujkići II'' u Brčko distriktu BiH, održati će se 21.7.2023. godine, u sali Doma kulture Brčko, sa početkom u 10:00 sati.

Svi zainteresirani mogu ostvariti uvid u predložene nacrte planova, izjasniti se o nacrtima planova i dati pismene primjedbe, a za sve dodatne informacije mogu se obratiti Odjelu za prostorno planiranje i imovinsko pravne – poslove na telefon: 049/240-695 , svakim radnim danom od 7:30 do 15.30 sati ili putem elektronske pošte na e-adrese:
aida.aksamic@bdcentral.net
aleksandra.popovic@bdcentral.net.

Dokumentaciju vezanu za predmetni javni uvid možete pregledati u elektronskom obliku u nastavku.

NAPOMENA:
U slučaju eventualnih razlika u sadržaju između elektronske (PDF) i fizičke (papirne) verzije istog dokumenta, pravovaljan je sadržaj fizičke (papirne) verzije dokumenta.
Za lakše otvaranje i pregledanje grafičkog priloga preporučamo vam da ga prvo snimite na vaš računar.

Nacrt Izmjena dijela Izmjena regulacijskog plana dijela stambenog naselja ''Mujkići II'' u Brčko distriktu BiH

Tekstualni prilozi:

Nacrt Izmjena dijela Izmjena regulacijskog plana dijela stambenog naselja ''Mujkići II'' u Brčko distriktu BiH - Tekst

Grafički prilozi:
01 IZVOD IZ URBANISTIČKOG PLANA
02 IZVOD IZ REGULACIJSKOG PLANA
03-1 VALORIZACIJA OBUHVAT I
03-2 VALORIZACIJA OBUHVAT II
03-3 VALORIZACIJA OBUHVAT III
04-1 PLAN UKLANJANJA OBUHVAT I
04-2 PLAN UKLANJANJA OBUHVAT II
04-3 PLAN UKLANJANJA OBUHVAT III
05-1 PLAN PROSTORNE ORGANIZACIJE OBUHVAT I
05-2 PLAN PROSTORNE ORGANIZACIJE OBUHVAT II
05-3 PLAN PROSTORNE ORGANIZACIJE OBUHVAT III
06-1 PLAN PARCELACIJE OBUHVAT I
06-2 PLAN PARCELACIJE OBUHVAT II
06-3 PLAN PARCELACIJE OBUHVAT III
07-1 PLAN GRAĐEVINSKIH I REGULACIONIH LINIJA OBUHVAT I
07-2 PLAN GRAĐEVINSKIH I REGULACIONIH LINIJA OBUHVAT II
07-3 PLAN GRAĐEVINSKIH I REGULACIONIH LINIJA OBUHVAT III
08-1 PLAN PROMETNE INFRASTRUKTURE OBUHVAT I
08-2 PLAN PROMETNE INFRASTRUKTURE OBUHVAT II
08-3 PLAN PROMETNE INFRASTRUKTURE OBUHVAT III
08-4 PLAN PROMETNE INFRASTRUKTURE PRESJECI
09-1 PLAN ZELENIH I JAVNIH POVRŠINA OBUHVAT I
09-2 PLAN ZELENIH I JAVNIH POVRŠINA OBUHVAT II
09-3 PLAN ZELENIH I JAVNIH POVRŠINA OBUHVAT III
10-1 HIDROTEHNIKA OBUHVAT I
10-2 HIDROTEHNIKA OBUHVAT II
10-3 HIDROTEHNIKA OBUHVAT III
11-1 ELEKTROENERGETIKA I TELEKOMUNIKACIJE OBUHVAT I
11-2 ELEKTROENERGETIKA I TELEKOMUNIKACIJE OBUHVAT II
11-3 ELEKTROENERGETIKA I TELEKOMUNIKACIJE OBUHVAT III