Позив за доставу коментара на образац за провођење скраћене процјене утицаја за израду Закона о заштити животне средине Брчко дистрикта Босне и Херцеговине

У складу са чланом 18. Одлуке о поступку и методологији процјене утицаја приликом издраде прописа („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број:13/18) и чланом 7. став (3) Инструкције о провођењу поступка процјене утицаја приликом израде прописа у органима јавне управе и институцијама Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 31/18 и 36/20) у циљу изналажења најповољнијих рјешења, Одјељење за просторно планирање и имовинско-правне послове проводи писане консултације на АНЕКС II образац за провођење скраћене процјене утицаја за израду Закона о заштити животне средине Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Image for news

Ваше коментаре у писменом облику можете доставити најкасније до 6.9.2023. године на адресу:
Влада Брчко дистрикта БиХ,
Одјељење за просторно планирање и
имовинско – правне послове,
Булевар Мира бр. 1,
76 100 Брчко.

Линк на документ:

АНЕКС II образац за провођење скраћене процјене утицаја за израду Закона о заштити животне средине Брчко дистрикта Босне и Херцеговине

еГрађани