Урбанистички план Брчко дистрикта БиХ 2007.-2017. година

Текстуални прилози

Урбанистички план Брчко дистрикта БиХ 2007.-2017. година

Графички прилози

За преглед планова кликните на линк испод:

1. План намјене површина

2. План саобраћаја

3. План зелених површина

4. План инфраструктуре - термоенергетика

5. План инфраструктуре - електроенергетика

6. План инфраструктуре - хидротехника

7. План инфраструктуре - телекомуникације

8. Карта валоризације културно-историјског насљеђа

(због величине датотеке и бржег прегледа савјетујемо вам да је прво преузмете на ваш рачунар)

Напомена:

У складу са Законом о измјенама и допунама Закона о просторном планирању и грађењу (''Сл. гласник Брчко дистрикта БиХ'' бр. 18/17) стратегија,  просторни  план  и урбанистички  план  важе  и  након  истека  периода  на  који  су донесени, до доношења нових.