Urbanistički plan Brčko distrikta BiH 2007.-2017. godina

Tekstualni prilozi

Urbanistički plan Brčko distrikta BiH 2007.-2017. godina

Grafički prilozi

Za pregled planova kliknite na link ispod:

1. Plan namjene površina

2. Plan prometne infrastrukture

3. Plan zelenih površina

4. Plan infrastrukture - termoenergetika

5. Plan infrastrukture - elektroenergetika

6. Plan infrastrukture - hidrotehnika

7. Plan infrastrukture - telekomunikacije

8. Karta valorizacije kulturno-povijesnog nasljeđa

(zbog veličine datoteke i bržeg pregleda savjetujemo vam da je prvo preuzmete na vaš računar)

Napomena:

U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i građenju (''Sl. glasnik Brčko distrikta BiH'' br. 18/17) strategija,  prostorni  plan  i  urbanistički  plan  važe  i  nakon  isteka razdoblja na  koje su doneseni, do donošenja novih.