Content is not available in the selected language. Content in Bosnian is displayed.

Obrasci i zahtjevi

Zahtjev za izdavanje rješenja o lokacijskim uslovima / uvjetima

Zahtjev za izdavanje izvoda iz prostorno-planske dokumentacije

Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole

Zahtjev za izdavanje uvjerenja da lokacijski uslovi/uvjeti nisu promijenjeni

Popunjen zahtjev predati na protokol - prijemni šalter broj 6 ili 7 u prizemlјu zgrade Vlade Brčko distrikta BiH, ul. Bulevar Mira br. 1.