BiH ESAP 2030+ Međunarodni tender za izbor kvalifikovanog konsultanta za izradu Strateške procjene uticaja na životnu sredinu

Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine Brčko distrikta BiH, pokrenulo je izradu Startegije i Akcionog plana zaštite životne sredine Brčko distrikta BiH, a u okviru istoimenog projekta na nivou BiH koji finansira Ambasada Kraljevine Švedske u BiH.

Image for news

Nosilac izrade Strategije Štokholmski institut za životnu sredinu (Stockholm Environment Institute – SEI) objavio je međunarodni tender za izbor kvalifikovanog konsultanta za izradu Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za ESAP 2030+.

Poziv za dostavu ponuda možete pogledati na sljedećem linku:

https://www.sei.org/about-sei/opportunities/invitations-to-tender/