Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za Turistički eko kompleks – ruralni eko turizam u Štrepcima

Investitor ''ECB-EURO CHEAP BOOKING'' d.o.o. Brčko, uputio je Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko – pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH za Turistički eko kompleks – ruralni eko turizam u naselju Štrepci, Brčko distrikt BiH.

Image for news

Pozivamo sve zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi koja će se održati u utorak 18.2.2020. godine, sa početkom u 13,00 sati u prostorijama MZ Gornji Zovik, Brčko distrikt BiH.
Vaša mišljenja, prijedloge i primjedbe na predmetni Zahtjev možete izložiti na javnoj raspravi, ili u pismenom obliku dostaviti najkasnije do 29.2.2020. godine na adresu:
Vlada Brčko distrikta BiH,
Odjel za prostorno planiranje i
imovinsko – pravne poslove,
Bulevar Mira br. 1,
76 100 Brčko.

Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za Turistički eko kompleks – ruralni eko turizam u Štrepcima