Јавни увид у преднацрт Закона о заштити природе

У складу са чланом 87. Јединствених правила и процедуре за израду закона и других прописа Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, 1/12) Одјељење за просторно планирање и имовинско – правне послове Владе Брчко дистрикта БиХ проводи јавни увид у преднацрт Закона о заштити природе.

Image for news

Коментаре и примједбе на предметни предметни преднацрт Закона можете доставити у писменом облику на адресу: Влада Брчко дистрикта БиХ, Одјељење за просторно планирање и имовинско – правне послове, Булевар Мира бр. 1, 76 100 Брчко или путем електронске поште на адресу: stancic.stanko@bdcentral.net. Крајњи рок за доставу коментара и примједби је 5.1.2023. године.

Линк на документ:

Преднацрт Закона о заштити природе

еГрађани