Javni uvid u prednacrt Zakona o zaštiti prirode

U skladu sa članom 87. Jedinstvenih pravila i procedure za izradu zakona i drugih propisa Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, 1/12) Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko – pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH provodi javni uvid u prednacrt Zakona o zaštiti prirode.

Image for news

Komentare i primjedbe na predmetni predmetni prednacrt Zakona možete dostaviti u pismenom obliku na adresu: Vlada Brčko distrikta BiH, Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko – pravne poslove, Bulevar Mira br. 1, 76 100 Brčko ili putem elektronske pošte na adresu: stancic.stanko@bdcentral.net. Krajnji rok za dostavu komentara i primjedbi je 5.1.2023. godine.

Link na dokument:

Prednacrt Zakona o zaštiti prirode