Javni uvid u nacrte dokumenata u skladu sa obavezama izvještavanja koje ima Bosna i Hercegovina kao članica Okvirne konvencije UN-a o klimatskim promjenama i Pariškog sporazuma

Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH dostavlјeni su nacrti Izvještaja o utvrđenom doprinosu BiH za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte, Mape puta i akcioni plan za sprovođenje utvrđenih doprinosa BiH za razdoblјe 2020-2030. godina, kao i Strategije prilagođavanja na klimatske promjene i niskoemisionog razvoja, koji su izrađeni u skladu sa obavezama izvještavanja koje ima Bosna i Hercegovina kao članica Okvirne konvencije UN-a o klimatskim promjenama i Pariškog sporazuma uz ovu konvenciju.

Image for news

Nosilac izrade navedenih izvještaja je Razvojni program UN-a u Bosni i Hercegovini (UNDP). Na osnovu člana 59. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 24/04, 1/05, 19/07 i 9/09), nacrti Izvještaja o utvrđenom doprinosu BiH za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte, Mape puta i akcioni plan za sprovođenje utvrđenih doprinosa BiH za razdoblјe 2020-2030. godina, kao i Strategije prilagođavanja na klimatske promjene i niskoemisionog razvoja stavlјaju se na javni uvid i objavlјuju na internet stranici Odjeljenja http://ppipo.bdcentral.net.
Javni uvid biti će dostupan na internet stranici Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, u periodu od 21.05.2020. do 21.06.2020. godine. Ukoliko Odjeljenje donese odluku o održavanju dodatnih javnih konsultacija, o vremenu i mjestu održavanja ovih konsultacija objaviti će se posebno obavještenje.

Primjedbe i sugestije na nacrte dokumenata, mogu se dostaviti na adresu Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove (Bulevar Mira br. 1, Brčko distrikt BiH) ili elektronskim putem na adresu: ishak.abdurahmanovic@bdcentral.net.