Захтјев за издавање еколошке дозволе за изградњу пословног комплекса творнице бетона, у Зони рада и индустрије – База McGovern

Инвеститор Паво Анђић из Брчког, упутио је Захтјев за издавање еколошке дозволе Одјељењу за просторно планирање и имовинско – правне послове Владе Брчко дистрикта БиХ за изградњу за изградњу пословног комплекса фабрике бетона, у Зони рада и индустрије – База McGovern, Брчко дистрикт БиХ.

Image for news

Позивамо све заинтересоване да учествују у јавној расправи која ће се одржати у уторак 16.5.2023. године, са почетком у 12,00 часова у просторијама МЗ Брод, Брчко дистрикт БиХ.
Ваша мишљења, приједлоге и примједбе на предметни Захтјев можете изложити на јавној расправи, или у писменом облику доставити најкасније до 28.5.2023. године на адресу:

Влада Брчко дистрикта БиХ,
Одјељење за просторно планирање и
имовинско – правне послове,
Булевар Мира бр. 1,
76 100 Брчко.

Линк на документ:

Захтјев за издавање еколошке дозволе за изградњу пословног комплекса творнице бетона у Зони рада и индустрије – База McGovern

еГрађани