Просторни план Брчко дистрикта БиХ 2007-2017. година

Текстуални прилози

Одлука о усвајању Просторног плана Брчко дистрикта БиХ 2007.-2017. година

Одлука о провођењу Просторног плана Брчко дистрикта БиХ 2007.-2017. година

Графички прилози

Прегледни лист секција

За преглед појединачних секција кликните на линк испод:

7.01       7.02       7.03       7.04       7.05       7.06       7.07       7.08       7.09       7.10       7.11       7.12       7.13       7.14       

7.15       7.16       7.17       7.18       7.19       7.20       7.21       7.22       7.23       7.24       7.25       7.26       7.27       7.28       

7.29       7.30       7.31       7.32       7.33       7.34       7.35       7.36       7.37       7.38       7.39       7.40       7.41       7.42       

7.43       7.44       7.45       7.46       7.47       7.48       7.49       7.50       7.51

Напомена:

У складу са Законом о измјенама и допунама Закона о просторном планирању и грађењу (''Сл. гласник Брчко дистрикта БиХ'' бр. 18/17) стратегија,  просторни  план  и урбанистички  план  важе  и  након  истека  периода  на  који  су донесени, до доношења нових.