О шефу Одјељења

Шеф Одјељења за просторно планирање и имовинско правне послове

Сувад Машић,

Шеф Одјељења за просторно планирање и имовинско-правне послове

E-mail: suvad.masic@bdcentral.net  
Адреса: Булевар мира 1, 76100 Брчко
Телефон: 049/240-817
Датум и мјесто рођења: 7. 3. 1967. године, Јакеш
Брачно стање: ожењен

Образовање:

ВСС

Професионална и политичка каријера:

Чланства, признања и награде: