Javna rasprava o projektu rekultivacije, sanacije i zatvaranja deponije u Distriktu

27.7.2022. Odjeljenje za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine uputilo je Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH za PROJEKAT REKULTIVACIJE, SANACIJE I ZATVARANJA DEPONIJE u Brčko distriktu BiH.

Image for news

Odjeljenje poziva sve zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi koja će se održati u četvrtak, 4. 8. 2022. godine, s početkom u 13.00 sati u prostorijama MZ Ilićka, Brčko distrikt BiH.

Vaša mišljenja, prijedloge i primjedbe na STUDIJU UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU možete izložiti na javnoj raspravi ili u pismenom obliku dostaviti najkasnije do 5. 9. 2022. godine na adresu:

Vlada Brčko distrikta BiH – Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove, Bulevar mira br. 1, 76 100 Brčko.

Projekat rekultivacije, sanacije i zatvaranja deponije na ovom linku http://ppipo.bdcentral.net/content/DownloadAttachment/?id=8243eb26-93b8-44da-80a6-ee0e2609e988&langTag=bs