Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za pogon za proizvodnju fasadne građevinske mrežice i PVC kutnika - ''COTEX'' d.o.o. Srebrenik

Investitor ''COTEX'' d.o.o. Srebrenik, uputio je Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole Odjelu za prostorno planiranje i imovinsko – pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH za pogon za proizvodnju fasadne građevinske mrežice i PVC kutnika u naselju Dubrave, Brčko distrikt BiH.

Image for news

Pozivamo sve zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi koja će se održati u petak 24.9.2021. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama MZ Dubrave, Brčko distrikt BiH.
Vaša mišljenja, prijedloge i primjedbe na predmetni Zahtjev možete izložiti na javnoj raspravi, ili u pismenom obliku dostaviti najkasnije do 30.9.2021. godine na adresu:
Vlada Brčko distrikta BiH,
Odjel za prostorno planiranje i
imovinsko – pravne poslove,
Bulevar Mira br. 1,
76 100 Brčko.

Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole - ''COTEX'' d.o.o. Srebrenik