Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za turistički eko ruralni kompleks - ''NAVITERRA'' d.o.o. Brčko distrikt BiH

Investitor ''NAVITERRA'' d.o.o., Industrijska br. 3, Brčko distrikt BiH, uputio je Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko – pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH za turistički eko ruralni kompleks u naselju Potočari, Brčko distrikt BiH.

Image for news

Pozivamo sve zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi koja će se održati u utorak 21.12.2021. godine, sa početkom u 12,00 sati u prostorijama MZ Potočari, Brčko distrikt BiH.
Vaša mišljenja, prijedloge i primjedbe na predmetni Zahtjev možete izložiti na javnoj raspravi, ili u pismenom obliku dostaviti najkasnije do 2.1.2022. godine na adresu:
Vlada Brčko distrikta BiH,
Odjeljenje za prostorno planiranje i
imovinsko – pravne poslove,
Bulevar Mira br. 1,
76 100 Brčko.

Link na dokument:

Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole ''NAVITERRA'' d.o.o. Brčko distrikt BiH