Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za kompleks za otkup sekundarnih sirovina - ''IBD'' d.d. Brčko distrikt BiH

Investitor ''IBD'' d.d. Bijeljinska bb, Brčko, uputio je Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko – pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH za kompleks za otkup sekundarnih sirovina na lokaciji Bijelјinska cesta - Senjak, Brčko distrikt BiH.

Image for news

Pozivamo sve zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi koja će se održati u srijedu 27.10.2021. godine, sa početkom u 12,00 sati u prostorijama MZ Bijelјinska cesta, Brčko distrikt BiH.
Vaša mišljenja, prijedloge i primjedbe na predmetni Zahtjev možete izložiti na javnoj raspravi, ili u pismenom obliku dostaviti najkasnije do 18.11.2021. godine na adresu:
Vlada Brčko distrikta BiH,
Odjeljenje za prostorno planiranje i
imovinsko – pravne poslove,
Bulevar Mira br. 1,
76 100 Brčko.

Link na dokument:

Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole ''IBD'' d.d. Brčko distrikt BiH