Održan drugi krug sastanaka radnih grupa

Drugi krug sastanaka radnih grupa projekta za izradu ESAP-a BiH 2030+, od ukupno šest planiranih, održan je krajem oktobra i tokom mjeseca novembra 2020. godine.
Kako bismo ispoštovali mjere donesene s ciljem sprečavanja širenja virusa COVID-19, planirane projektne aktivnosti i sastanci su i ovaj put održani online.

Image for news

Tokom sastanaka su učesnici iz institucija vlasti, nevladinih organizacija i privatnog sektora, kao i iz akademske zajednice sa svih nivoa u BiH, FBiH, RS i BD, završili sa utvrđivanjem pravnih, tehničkih i institucionalnih izazova i mjera u svakoj od 7 tematskih oblasti (voda, otpad, biološka raznolikost i zaštita prirode, kvalitet zraka, klimatske promjene i energija, hemijska sigurnost i buka, upravljanje resursima, upravljanje okolišem).

Više informacija u vezi održanog sastanka možete dobiti na ovom linku.