Poziv na javnu raspravu o Zahtjevu za izdavanje ekološke dozvole ''HEEZ-ALUMINIUM'' d.o.o. Brčko distrikt BiH

Investitor ''HEEZ-ALUMINIUM'' d.o.o. Brčko distrikt BiH, uputio je Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko – pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH za izgradnju poslovno-proizvodnog objekta za proizvodnju aluminijskih profila (ekstrudirani aluminij) i elektrostatsko farbanje (plastificiranje) aluminija sa plinskom stanicom, u Zoni rada i industrije – Baza McGovern, Brčko distrikt BiH.

Image for news

Pozivamo sve zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi koja će se održati utorak 18.10.2022. godine, sa početkom u 12,00 sati u prostorijama MZ Brod, Brčko distrikt BiH.
Vaša mišljenja, prijedloge i primjedbe na predmetni Zahtjev možete izložiti na javnoj raspravi, ili u pismenom obliku dostaviti najkasnije do 30.10.2022. godine na adresu:
Vlada Brčko distrikta BiH,
Odjeljenje za prostorno planiranje i
imovinsko – pravne poslove,
Bulevar Mira br. 1,
76 100 Brčko.

Link na dokument:

Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole ''HEEZ-ALUMINIUM '' d.o.o. Brčko distrikt BiH