Radna posjeta Štokholmskom institutu za okoliš u sklopu projekta BiH ESAP 2030+

Delegacija Bosne i Hercegovine za oblast zaštite okoliša u Federaciji BiH, Republici Srpskoj, Brčko distriktu BiH, i Bosni i Hercegovini je ove sedmice u radnoj misiji u Štokholmu, gdje se održava finalni sastanak BiH ESAP 2030+ Upravnog odbora. Finalizacija izrade Strategije okoliša se približava te su nacrti za Federaciju BiH, Republiku Srpsku i Brčko distrikta BiH trenutno u proceduri javnog uvida.

Image for news

U najčišćoj metropoli na svijetu, Štokholmu, ministri okoliša za nivo Federacije BiH i Republike Srpske, šef Odjeljenja za prostorno planiranje Vlade Brčko distrikta, te predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MVTEO BiH) sastali su se sa predstavnicima Štokholmskog instituta za okoliš (Stockholm Environment Institute - SEI) na finalnom sastanku BiH ESAP 2030+ Upravnog odbora.

G. Mans Nilson, izvršni direktor SEI-a, poželio je dobrodošlicu Delegaciji te naglasio kako je SEI dugoročno opredijeljen da podrži održivi razvoj BiH i Zapadnog Balkana. Čestitao je nosiocima projekta na dosada urađenom poslu i sjajnim rezultatima koje su postigli.

Ministrica Edita Đapo, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, istakla je važnost Strategije i osvrnula se na trud koji je tokom dvije godine uložilo više od 600 učesnika iz javnog, privatnog, akademskog i nevladinog sektora. Javni uvid za Federalnu strategiju okoliša aktuelan je do kraja juna, a usvajanje se očekuje početkom septembra.

Ministrica Srebrenka Golić, Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske, je kazala kako je proces izrade Strategije bio vrlo izazovan, ali da joj je veliko zadovoljstvo što je upravo Švedska pružila svoju podršku Bosne i Hercegovine ka kandidaturi za ulazak u Evropsku Uniju. U kontekstu klimatskih promjena, upravljanja otpadom i ostalih oblasti zaštite okoliša, Bosna i Hercegovina ima prostor za učenje iz dobrih praksi koje se primjenjuju u Švedskoj, ali mentalitet baziran na razvoju i budućnosti je od krucijalne važnosti.
Javni uvid Strategije za zaštitu životne sredine će trajati do polovine augusta, a javna rasprava će se održati 19.07.2022. godine.

Edin Zaimović, šef Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, se zahvalio svim interesnim stranama na posvećenom pristupu te obavijestio prisutne da je javni uvid zakazan za Strategije zaštite okoliša Brčko distrikta BiH zakazan za 06.07.2022. godine. Borislav Bojić, savjetnik ministra g. Staše Košarca (MVTEO BiH), je istaknuo kako je primijenjeni participativni pristup u izradi Strategije bio ključan i činjenicu da će Strategija zaštite okoliša najviše doprinijeti građanima i budućim generacijama. Mirza Hujić, pomoćnik ministra g. Staše Košarca (MVTEO BiH) je kazao da se radi o opsežnom dokumentu koji je rezultat rada velikog broja učesnika i da se nada nastavku podrške Švedske u implementaciji mjera Strategije.

Gđa. Eva Gibson Smedberg, šefica Odsjeka za razvojnu saradnju, Ambasada Švedske u BiH, je izrazila svoje oduševljenje postignutim rezultatima i naglasila kako ovaj projekat može biti dobar primjer za pripremu strategije u kompleksnim sredinama kao što je BiH. Potvrdila je namjeru Švedske da podrži BiH u postizanju održivog razvoja u budućnosti. Gđa. Renata Abduzaimović, program menadžer u delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini, istakla je značaj Strategije za konkretan progres BiH u oblasti zaštite okoliša, a samim time i za napredak Bosne i Hercegovine ka članstvu Evropskoj Uniji. Menadžer projekta, Bernardas Padegimas, se osvrnuo na prethodne dvije godine rada na ovom važnom projektu za razvoj Bosne i Hercegovine sa riječima: „Mnogo je bogatstava u Bosni i Hercegovini, ali i mnogo posla koji je potrebno odraditi“.

Nakon uspješno održanog sastanka BiH ESAP 2030+ Upravnog odbora, Delegacija je posjetila Švedsku međunarodnu agenciju za razvojnu saradnju (The Swedish International Development Cooperation Agency - SIDA) kako bi razgovarali o finalnim koracima i zaključcima na projektu izrade Strategije zaštite okoliša za Bosnu i Hercegovinu za period 2022.-2032.

Pored održanih sastanaka, Delegacija BiH je imala priliku posjetiti jedan od vodećih svjetskih objekata za istraživanje i razvoj u tehnologiji tretmana vode - Hammarby Sjöstadsverk. Radna misija je zaključena sa snažnom motivacijom za zajedničko djelovanje u zaštiti bogatstava širom Bosne i Hercegovine i za praćenje stopa razvijenih zemlja koji su lideri u ovoj sferi.

Ministri okoliša/životne sredine za nivo Federacije BiH i Republike Srpske, šef Odjeljenja za prostorno planiranje Vlade Brčko distrikta, te predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MVTEO BiH) su se zahvalili poreskim obveznicima i Švedskoj te su kazali da bez njihove podrške ne bi postigli ovakav uspjeh u kreiranju sveobuhvatne Strategije za zaštitu okoliša/životne sredine Bosne i Hercegovine.

O projektu

Projekat ESAP 2030+ predstavlja odgovarajući odgovor Ambasade Švedske u BiH na molbu za pomoć u izradi strategije okoliša i akcionog plana za cijelu BiH, sa strategijama i akcionim planovima za sva četiri nivoa, koju su ovoj ambasadi uputili nadležni organi na nivou BiH, Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), Republike Srpske (RS) i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (BD BiH).

Priprema ESAP-a BiH 2030+ povjerena je Štokholmskom institutu za okoliš (SEI), a usvajanjem ovog dokumenta, nadležne institucije će dobiti ključni instrument za postizanje održivosti okoliša i unapređenje zdravlja i dobrobiti sadašnjih i budućih generacija građana u cijeloj BiH.

Više informacija na: https://esap.ba