Javni uvid u nacrte regulacionih planova ''Klanac'', ''Ivici'', ''Mujkići II'', ''Š'' ''Plazulje I'' i ''Rijeke I''

Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko - pravne poslove, obavještava javnost, o provođenju javnog uvida u nacrte regulacionih planova ''Klanac'', ''Ivici'', ''Mujkići II'', ''Š'', ''Plazulje I'' i ''Rijeke I''.

Image for news

Vlada Brčko distrikta BiH, Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko - pravne poslove provodi javni uvid u nacrte regulacionih planova i to:

 1. Nacrt Regulacionog plana ''Klanac'' u Brčko distriktu BIH,
 2. Nacrt Izmjena Regulacionog plana dijela stambenog naselja ''Ivici'' u Brčko distriktu BiH,
 3. Nacrt Izmjena Regulacionog plana dijela stambenog naselja ''Mujkići II'' u Brčko distriktu BiH,
 4. Nacrt Izmjena i dopuna Regulacionog plana stambenog naselja ''Š'' u Brčko distriktu BiH,
 5. Nacrt Regulacionog plana izvorište vode ''Plazulje I'' u Brčko distriktu BiH i
 6. Nacrt Regulacionog plana ''Rijeke I'' u Brčko distriktu BiH.

Nacrti planova se izlažu na javni uvid od 04.05.2021. godine do 03.06.2021. godine, u holu Doma kulture Brčko od 8:30 do 14:30 sati, svakim radnim danom.

 1. Javna rasprava za nacrt Regulacionog plana ''Klanac'' u Brčko distriktu BIH, će se održati 20.05.2021. godine, u sali Doma kulture Brčko, sa početkom u 10:00 sati;
 2. Javna rasprava za nacrt Regulacionog plana dijela stambenog naselja ''Ivici'' u Brčko distriktu BiH, će se održati 21.05.2021. godine, u sali Doma kulture Brčko, sa početkom u 13:00 sati;
 3. Javna rasprava za nacrt Izmjena Regulacionog plana dijela stambenog naselja ''Mujkići II'' u Brčko distriktu BiH, će se održati 21.05.2021. godine, u sali Doma kulture Brčko, sa početkom u 10:00 sati;
 4. Javna rasprava za nacrt Izmjena i dopuna Regulacionog plana stambenog naselja ''Š'' u Brčko distriktu BiH, će se održati 19.05.2021. godine, u sali Doma kulture Brčko, sa početkom u 10:00 sati;
 5. Javna rasprava za nacrt Regulacionog plana izvorište vode ''Plazulje I'' u Brčko distriktu BiH, će se održati 19.05.2021. godine, u sali Doma kulture Brčko, sa početkom u 13:00 sati.
 6. Javna rasprava za nacrt Regulacionog plana ''Rijeke I'' u Brčko distriktu BiH, će se održati 20.05.2021. godine, u sali Doma kulture Brčko, sa početkom u 13:00 sati.

VAŽNA NAPOMENA:
SVI UČESNICI NA JAVNIM RASPRAVAMA DUŽNI SU PRIDRŽAVATI SE PROPISANIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE ZARAZE BOLEŠĆU COVID-19.

Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u predložene nacrte planova, izjasniti se o nacrtima planova i dati pismene primjedbe, a za sve dodatne informacije mogu se obratiti Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko pravne – poslove na telefon: 049/240-695 , svakim radnim danom od 7:30 do 15.30 sati ili putem elektronske pošte na e-adresu aida.aksamic@bdcentral.net .

Dokumentaciju vezanu za predmetni javni uvid možete pregledati u elektronskom obliku u nastavku.

NAPOMENA:

U slučaju eventualnih razlika u sadržaju između elektronske (PDF) i fizičke (papirne) verzije istog dokumenta, pravovaljan je sadržaj fizičke (papirne) verzije dokumenta.

Za lakše otvaranje i pregledanje grafičkog priloga preporučamo vam da ga prvo snimite na vaš računar.

Nacrt Regulacionog plana ''Klanac'' u Brčko distriktu BIH

Tekstualni prilozi:
01 Regulacioni plan ''Klanac'' - Nacrt
02 Stručna obrazloženja po primjedbama

Grafički prilozi:
01 Izvod iz plana višeg reda
02 Snimak postojećeg stanja 
03 Postojeća namjena površina 
04a Planirana namjena površina 
04 Model prostorne organizacije 
05 Plan parcelacije 
06 Plan građevinskih i regulacionih linija 
07 Plan saobraćaja 
08 Plan hortikulturnog uređenja 
09 Plan komunalne infrastrukture 
10 Plan energetske infrastrukture


Izmjena Regulacionog plana dijela stambenog naselja ''Ivici'' u Brčko distriktu BiH

Tekstualni prilozi:
01 Izmjena Regulacionog plana dijela stambenog naselja ''Ivici'' - Nacrt

Grafički prilozi:
01a Izvod iz izmjena i dopuna Urbanističkog plana grada Brčko - plan namjene površina
01b Izvod iz Regulacionog plana Ivici - Brčko – planirana namjena i razmještaj objekata 
02 Geodetska podloga sa postojećom parcelacijom 
03 Vlasnička struktura zemljišta 
04 Postojeća funkcionalna organizacija prostora 
05 Valorizacija građevinskog fonda-spratnost i namjena 
06 Valorizacija građevinskog fonda –bonitet objekata 
07 Inženjersko-geološka karta 
08 Plan uklanjanja
09 Plan parcelacije
10 Plan namjene površina 
11 Plan prostorne organizacije 
12 Plan saobraćaja 
13 Plan hidrotehničke infrastrukture 
14 Plan infrastrukture – ee i tt 
15 Plan javnih i zelenih površina 
16 Plan građevinskih i regulacionih linija


Izmjena Regulacionog plana dijela stambenog naselja ''Mujkići II'' u Brčko distriktu BiH

Tekstualni prilozi:
01 - Izmjena Regulacionog plana dijela stambenog naselja ''Mujkići II'' - Nacrt

Grafički prilozi:
01a Izvod iz urbanstičkog plana
01b Izvod iz regulacionog plana
02 Geodetska podloga
03 Valorizacija građevinskog fonda-spratnost i namjena
04 Valorizacija građevinskog fonda-bonitet objekata
05 Inženjersko-geološka karta
06 Plan uklanjanja
07 Plan parcelacije 
08 Plan prostorne organizacije
09 Plan saobraćaja
10 Plan infrastrukture – hidrotehnika
11 Plan infrastrukture – ee i tt
12 Plan infrastrukture – toplifikacija
13 Plan javnih i zelenih površina
14 Plan građevinskih i regulacionih linija


Izmjena i dopuna Regulacionog plana stambenog naselja ''Š'' u Brčko distriktu BiH

Tekstualni prilozi:
01 Izmjena i dopuna Regulacionog plana stambenog naselja ''Š'' - Nacrt
02 Odluka o provođenju plana – Nacrt
03 Stručna obrazloženja po primjedbama

Grafički prilozi:
01 Izvod iz plana višeg reda
02 Snimak postojećeg stanja
03 Postojeća namjena površina
04 Model prostorne organizacije
04a Planirana namjena površina
05 Plan parcelacije
06 Plan regulacionih i građevinskih linija
07 Plan saobraćaja
08 Plan hortikulturnog uređenja
09 Plan komunalne infrastrukture
10 Plan elektroenergetske infrastrukture


Nacrt Regulacionog plana izvorište vode ''Plazulje I'' u Brčko distriktu BiH

Tekstualni prilozi:
01 Nacrt Regulacionog plana izvorište vode ''Plazulje I'' - Nacrt
02 Odluka o provođenju plana – Nacrt

Grafički prilozi:
01 Izvod iz plana višeg reda – PP
01a Izvod iz plana višeg reda – UP
02 Postojeće stanje
03 Postojeća namjena površina
04 Model prostorne organizacije
04a Planirana namjena površina
05 Plan parcelacije
06 Plan regulacionih i građevinskih linija
07 Plan saobraćaja
08 Plan hortikulturnog uređenja
09 Plan komunalne infrastrukture
10 Plan elektroenergetske infrastrukture

Nacrt Regulacionog plana ''Rijeke I'' u Brčko distriktu BiH

Tekstualni prilozi:
01 Nacrt Regulacionog plana ''Rijeke I'' - Nacrt
02 Odluka o provođenju plana – Nacrt
03 Stručna obrazloženja po primjedbama

Grafički prilozi:
01 Izvod iz plana višeg reda
02 Snimak postojećeg stanja
03 Postojeća namjena površina
04 Model prostorne organizacije
05 Plan parcelacije
06 Plan regulacionih i građevinskih linija
07 Plan saobraćaja
08 Plan hortikulturnog uređenja
09 Plan komunalne infrastrukture
10 Plan elektroenergetske infrastrukture