Javni uvid u nacrte regulacionih planova ''Srpska Varoš'', ''Rijeke II'' i ''Centar II ''

Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko - pravne poslove, obavještava javnost, o provođenju javnog uvida u nacrte regulacionih planova ''Srpska Varoš'', ''Rijeke II'' i ''Centar II''.

Image for news

Nacrti planova se izlažu na javni uvid od 3.6.2022. godine do 4.7.2022. godine, u holu Doma kulture Brčko od 8:30 do 14:30 sati, svakim radnim danom.

1. Javna rasprava nacrta Izmjena Regulacionog plana stambenog naselja ''Srpska Varoš'' u Brčko distriktu BiH, održati će se 22.06.2022. godine, u sali Doma kulture Brčko, sa početkom u 12,00 sati.

2. Javna rasprava nacrta Izmjena Regulacionog plana dijela stambenog naselja ''Rijeke II'' u Brčko distriktu BiH, održati će se 23.06.2022. godine, u sali Doma kulture Brčko, sa početkom u 10,00 sati.

3. Javna rasprava nacrta Regulacionog plana dijela stambenog naselja ''Centar II'' u Brčko distriktu BiH, održati će se 23.6.2022. godine, u sali Doma kulture Brčko, sa početkom u 13,00 sati.

Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u predložene nacrte planova, izjasniti se o nacrtima planova i dati pismene primjedbe, a za sve dodatne informacije mogu se obratiti Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko pravne – poslove na telefon: 049/240-695, svakim radnim danom od 7:30 do 15.30 sati.

Dokumentaciju vezanu za predmetni javni uvid možete pregledati u elektronskom obliku u nastavku.

NAPOMENA:
U slučaju eventualnih razlika u sadržaju između elektronske (PDF) i fizičke (papirne) verzije istog dokumenta, pravovaljan je sadržaj fizičke (papirne) verzije dokumenta.

Za lakše otvaranje i pregledanje grafičkog priloga preporučamo vam da ga prvo snimite na vaš računar.

Nacrt Izmjena Regulacionog plana stambenog naselja ''Srpska Varoš'' u Brčko distriktu BiH

Tekstualni prilozi:
1. Izmjena Regulacionog plana stambenog naselja ''Srpska Varoš'' - Nacrt

Grafički prilozi:
1. Izvod iz plana višeg reda
2. Snimak postojećeg stanja
3. Postojeća namjena površina
4. Model prostorne organizacije
4.a Plan namjena površina
5. Plan parcelacije
6. Plan građevinskih i regulacionih linija
7. Plan saobraćaja
8. Plan hortikulturnog uređenja
9. Plan komunalne infrastrukture
10. Plan elektroenergetske infrastrukture

Nacrt Izmjena Regulacionog plana dijela stambenog naselja ''Rijeke II'' u Brčko distriktu BiH

Tekstualni prilozi:
1. Izmjena Regulacionog plana dijela stambenog naselja ''Rijeke II'' - Nacrt

Grafički prilozi:
1. Izvod iz plana višeg reda
2. Snimak postojećeg stanja
2.1 Karta intervencije
3. Detaljne namjene površina
4. Model prostorne organizacije
5. Plan parcelacije i preparcelacije
6. Plan građevinskih i regulacionih linija
7. Plan saobraćaja i nivelacije
8. Plan uređenja zelenih površina
9. Postojeće stanje elektroenergetske infrastrukture
9.1 Plan elektroenergetske infrastrukture
10. Plan komunalne infrastrukture

Nacrt Izmjena Regulacionog plana dijela stambenog naselja ''Centar II'' u Brčko distriktu BiH

Tekstualni prilozi:
1. Izmjena Regulacionog plana dijela stambenog naselja ''Centar II'' - Nacrt

Grafički prilozi:
1. Izvod iz plana višeg reda
2. Snimak postojećeg stanja
3. Plan intervencija
4. Plan namjena površina
5. Plan prostorne organizacije
6. Plan parcelacije
7. Plan građevinskih i regulacionih linija
8. Plan saobraćaja
9. Plan hidrotehničke infrastrukture
10. Plan elektroenergetske infrastrukture
11. Plan zelenih površina