Javni uvid u nacrt Strategije prostornog razvoja Brčko distrikta BiH

Vlada Brčko distrikta BiH, Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko - pravne poslove provodi javni uvid u nacrt Strategije prostornog razvoja Brčko distrikta BiH.

Image for news

Nacrti Strategije prostornog razvoja Brčko distrikta BiH izlaže se na javni uvid od 06.07.2021. godine do 04.08.2021. godine, u holu Doma kulture Brčko od 8:30 do 14:30 sati, svakim radnim danom.
Javna rasprava o nacrtu Strategije prostornog razvoja Brčko distrikta BiH, održati će se 26.07.2021. godine, u sali Doma kulture Brčko, sa početkom u 10:00 sati.
Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u predloženi nacrt Strategije, izjasniti se i dati pismene primjedbe, a za sve dodatne informacije mogu se obratiti Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko pravne – poslove na telefon: 049/240-695 , svakim radnim danom od 7:30 do 15.30 sati ili putem elektronske pošte na e-adresu dusko.samardzija@bdcentral.net .

VAŽNA NAPOMENA:
SVI UČESNICI NA JAVNOJ RASPRAVI DUŽNI SU PRIDRŽAVATI SE PROPISANIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE ZARAZE BOLEŠĆU COVID-19.

Dokumentaciju vezanu za predmetni javni uvid možete pregledati u elektronskom obliku u nastavku.

NAPOMENA:
U slučaju eventualnih razlika u sadržaju između elektronske i fizičke (papirne) verzije istog dokumenta, pravovaljan je sadržaj fizičke (papirne) verzije dokumenta.

Za lakše otvaranje i pregledanje grafičkog priloga preporučamo vam da ga prvo snimite na vaš računar.

Tekstualni prilozi:

Nacrt Strategije prostornog razvoja Brčko distrikta BiH

Grafički prilozi:

1. Teritorija, granice i administrativno-teritorijalna podjela
2. Hipsometrija i reljef
3. Nagib terena
4. Ekspozicija terena
5. Geološka karta
6. Hidrogeološka karta
7. Inžinjersko-geološka karta
8. Karta mineralnih sirovina
9. Seizmološka karta
10. Stanovništvo
11. Vode i vodno zemljište
12. Poljoprivredno zemljište
13. Šumsko zemljište
14. Infrastrukturni sistemi
15. Kulturno-istorijsko nasljeđe
16. Karta životne sredine-Izvori zagađenja
17. Ugrožena područja
18. Namjena prostora