Javni uvid u nacrte regulacionih planova ''Centar I'' i ''Zona rada i industrije – Baza McGovern''

Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko - pravne poslove, obavještava javnost, o provođenju javnog uvida u nacrte regulacionih planova ''Centar I'' i ''Zona rada i industrije – Baza McGovern''.

Image for news

Vlada Brčko distrikta BiH, Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko - pravne poslove provodi javni uvid u nacrte regulacionih planova i to:

  1. Nacrt Regulacionog plana „Centar I“ u Brčko distriktu BiH;
  2. Nacrt Regulacionog plana ''Zona rada i industrije – Baza McGovern'' u Brčko distriktu BiH.

Nacrti planova se izlažu na javni uvid od 06.01.2022. godine do 04.02.2022. godine, u holu Doma kulture Brčko od 8:30 do 14:30 sati, svakim radnim danom.

  1. Javna rasprava za nacrt Regulacionog plana ''Centar I'' u Brčko distriktu BIH, će se održati 31.01.2022. godine, u sali Doma kulture Brčko, sa početkom u 10:00 sati;
  2. Javna rasprava za nacrt Regulacionog plana ''Zona rada i industrije – Baza McGovern'' u Brčko distriktu BiH, će se održati 31.01.2022. godine, u sali Doma kulture Brčko, sa početkom u 13:00 sati.

VAŽNA NAPOMENA:
SVI UČESNICI NA JAVNIM RASPRAVAMA DUŽNI SU PRIDRŽAVATI SE PROPISANIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE ZARAZE BOLEŠĆU COVID-19.

Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u predložene nacrte planova, izjasniti se o nacrtima planova i dati pismene primjedbe, a za sve dodatne informacije mogu se obratiti Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko pravne – poslove na telefon: 049/240-695 , svakim radnim danom od 7:30 do 15.30 sati ili putem elektronske pošte na e-adresu aida.aksamic@bdcentral.net .

Dokumentaciju vezanu za predmetni javni uvid možete pregledati u elektronskom obliku u nastavku.

NAPOMENA:

U slučaju eventualnih razlika u sadržaju između elektronske (PDF) i fizičke (papirne) verzije istog dokumenta, pravovaljan je sadržaj fizičke (papirne) verzije dokumenta.

Za lakše otvaranje i pregledanje grafičkog priloga preporučamo vam da ga prvo snimite na vaš računar.

Nacrt Regulacionog plana ''Centar I'' u Brčko distriktu BiH

Tekstualni prilozi:
1. Regulacioni plan ''Centar I'' - Nacrt

Grafički prilozi:
1. Prostorni obuhvat plana
2. Postojeće stanje i bonitet objekata
3. Postojeća namjena objekata i otvorenih površina
4. Stepen intervencije u prostornom obuhvatu
5. Valorizacija i stepen intervencija objekata pod zaštitom
6. Planirana namjena površina
7. Model prostorne organizacije
8. Plan parcelacije
9. Plan građevinskih i regulacionih linija
10. Plan saobraćaja
11. Plan ozelenjavanja otvorenih površina
12. Plan komunalne infrastrukture
13. Plan energetske infrastrukture

Nacrt Regulacionog plana ''Zona rada i industrije – Baza McGovern'' u Brčko distriktu BiH

Tekstualni prilozi:
1. Regulacioni plan ''Zona rada i industrije – Baza McGovern'' - Nacrt

Grafički prilozi:
1. Izvod iz plana višeg reda
2. Postojeće stanje u obuhvatu plana
3. Podzone unutar obuhvata
4. Plan namjene površina
5. Plan prostorne organizacije
6. Plan parcelacije i preparcelacije
6.1. Primjer preparcelacije
6.2. Detalj uređenja ulaznog dijela parcele
7. Plan građevinskih i regulacionih linija
8. Karta hidrotehničke strukture
9. Plan zelenih površina
10. Plan prometa
10.1. Poprečni presjeci prometnica
11. Karta postojeće energetske strukture