Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole - tržni centar ''FORTUNA CITY'' d.o.o. Brčko distrikt BiH

Investitor ''LEBURIĆ KOMERC'' d.o.o. Prnjavor, uputio je Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko – pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH za postojeći objekat – tržni centar ''FORTUNA CITY'' u naselju Grčica, Brčko distrikt BiH.

Image for news

Pozivamo sve zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi koja će se održati ponedjeljak 4.7.2022. godine, sa početkom u 13,00 sati u prostorijama MZ Grčica, Brčko distrikt BiH.
Vaša mišljenja, prijedloge i primjedbe na predmetni Zahtjev možete izložiti na javnoj raspravi, ili u pismenom obliku dostaviti najkasnije do 15.7.2022. godine na adresu:
Vlada Brčko distrikta BiH,
Odjeljenje za prostorno planiranje i
imovinsko – pravne poslove,
Bulevar Mira br. 1,
76 100 Brčko.

Link na dokument:

Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole ''FORTUNA CITY'' d.o.o. Brčko distrikt BiH