Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za kompleks za skladištenje i sušenje žitarica - ''AGRO PEJIN'' d.o.o. Brčko distrikt BiH

Investitor ''AGRO PEJIN'' d.o.o., Grbavica bb, Brčko distrikt BiH, uputio je Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko – pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH za izgradnju kompleksa za skladištenje i sušenje žitarica sa pratećim objektima i opremom u naselju Grbavica, Brčko distrikt BiH.

Image for news

Pozivamo sve zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi koja će se održati u srijedu 18.5.2022. godine, sa početkom u 11,00 sati u prostorijama MZ Grbavica, Brčko distrikt BiH.
Vaša mišljenja, prijedloge i primjedbe na predmetni Zahtjev možete izložiti na javnoj raspravi, ili u pismenom obliku dostaviti najkasnije do 9.6.2022. godine na adresu:
Vlada Brčko distrikta BiH,
Odjeljenje za prostorno planiranje i
imovinsko – pravne poslove,
Bulevar Mira br. 1,
76 100 Brčko.

Link na dokument:

Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole ''AGRO PEJIN'' d.o.o. Brčko distrikt BiH