Usvojen Program mjera za pomoć privrednim subjektima zbog pandemije korona virusa

5.5.2021. Vlada Brčko distrikta BiH održala je 11. redovnu sjednicu na kojoj je usvojen Prijedlog odluke o usvajanju Programa mjera za pomoć privrednim subjektima u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine zbog pandemije izazvane korona virusom za prvi kvartal 2021. godine.

Image for news

Pero Gudeljević, šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu, u obraćanju medijima je kazao da su u prethodnoj godini provedena tri slična programa, te da se Odjeljenje u prijedlogu novih mjera koristilo iskustvima iz prethodnog perioda, nastojeći da pomoć bude ukazana onima kojima je najviše potrebna, te da ne dođe do zloupotrebe izdvojenih sredstava.

„Inicijalna sredstva iz budžeta za ovu godinu predviđena za ove namjere iznose 1,5 milion konvertibilnih maraka. Postoji namjera za izdvajanje dodatnih sredstava, ovisno o daljnjem toku epidemiološke situacije. Osnovno pravilo na osnovu kojeg će se ova sredstva moći dobiti jesu pad poslovnih prihoda privrednih subjekata u 2020. za 20% ili više, u odnosu na 2019. godinu. Dakle, svi oni koji su imali veći pad od 20% moći će koristiti ova sredstva, a oni koji su imali manje od 20% neće moći biti korisnici“, dodao je Gudeljević.

Također je naglasio da preduzeća koja su ostvarila veću poslovnu dobit u odnosu na 2019. godinu, neće moći koristiti spomenuta sredstva.

Gudeljević je istakao da su izdvojene tri najznačajnije kategorije za dodjelu sredstava:

- U prvu kategoriju spadaju privredni subjekti koji su najčešće bili na meti zabrana tokom restriktivnih mjera i imaju ograničenja u radu. Za tu kategoriju je predviđena stopostotna nadoknada uplaćenih poreza i doprinosa na plate i iz plata za prvi kvartal 2021. godine.

U drugu kategoriju spadaju sva ostala preduzeća koja ispunjavaju već navedene uslove ovim programom. Za njih je predviđeno da se uplaćuje 50% od ukupno uplaćenih poreza i doprinosa na plate i iz plata za prvi kvartal 2021. godine.

U treću kategoriju spadaju privredni subjekti koji su detektirani kao najugroženiji od početka pandemije na području Distrikta, a to je segment ugostiteljstva, hotelijeri, turoperateri i oni koji se bave organizacijom turističkih putovanja. Za njih su kroz ovaj program predviđene dodatne mjere i to: za hotelijere po 100 KM po jednom registrovanom krevetu za prvi kvartal. Za turoperatere 5.000 KM po jednom autobusu, odnosno 2.000 KM za minibus u vlasništvu turoperatera, dok je za ostale prevoznike putnika, najprije prevoz učenika, 500 KM po jednom registrovanom autobusu.

Na današnjoj sjednici odobren je i prijedlog izmjena dijela Regulacionog plana dijela stambenog naselja „Grčica“.

Edin Zaimović, šef Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinskopravne, odnose je rekao da je na početku preuzimanja mandata obećano da će se intenzivirati aktivnosti po pitanju donošenja regulacionih planova te da današnja sjednica Vlade, i donošenje izmjena dijela regulacionog plana stambenog naselja Grčica, ukazuje da se praksa koja je do sada bila u Odjeljenju mijenja i da će u skorije vrijeme biti doneseni i svi ostali provedbeni akti što se  tiče planske dokumentacije Odjeljenja za prostorno planiranje. 

„Želim da navedem specifičnost izmjena usvojenog regulacionog plana, a tiču se nemogućnosti izgradnje omladinskog centra u naselju Grčica, koje niz godina čeka na provedbu. Samim činom usvajanja izmjena regulacionog plana danas na sjednici Vlade, koji će biti proslijeđen u skupštinsku proceduru, otkloniti će se prepreke i nadam se da realizacija spomenutog projekta neće biti upitna“, zaključio  je Zaimović.

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava za donacije u 2021. godini u Odjeljenju za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja – I. dio.

Ovim programom će se realizovati subvencije zakupnina za korisnike stanova iz projekta sistema socijalnog stanovanja. 

Ljubica Ilić, šefica Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, rekla je da će se potom isplatiti sredstva odabranim, a nerealizovanim korisnicima po programu stambeno zbrinjavanje raseljenih lica koja se žele integrisati u lokalnu zajednicu po javnom pozivu iz 2020. godine. 

„Izdvojena su sredstva i za stambeno zbrinjavanje nosioca stanarskih prava, naknade za uništene stanove u iznosu od 50.000 KM, potom odabranim, a nerealizovanim korisnicima po programu obnove individualnih stambenih objekata raseljenih licima i povratnika u Brčko distriktu BiH po javnom pozivu iz 2020. godine.  Sredstva su izdvojena u iznosu od 122.714 KM. Osim toga, ovim programom su planirana i sredstva za obnovu individualnih stambenih objekata raseljenih lica i povratnika u Brčko distrikt BiH po javnom pozivu iz 2021. godine.  To je javni poziv koji je u toku i ukupna sredstva su izdvojena u visini od 200.000 KM“, rekla je Ilić.

Ona je napomenula da će ove godine, osim ovog javnog poziva, biti realizovana još dva javna poziva.

„Jedan je za stambeno zbrinjavanje raseljenih lica koji se žele integrisati na nivou lokalne zajednice i visina sredstava je 150.000 KM. Drugi javni poziv je program stambenog zbrinjavanja, sanacije, odnosno rekonstrukcije ratom oštećenih stambenih jedinica na području Brčko distrikta u visini od 300.000 KM“, istakla je Ilić.

Članovi Vlade danas su okončali i 10. redovnu sjednicu. Vlada Brčko distrikta BiH razmatrala je Informaciju o realizaciji projekta izgradnje multifunkcionalne sportske dvorane s prijedlogom nastavka projektnih aktivnosti. 

Nenad Radojković, šef Pododjeljenja za javne objekte u Odjeljenju  za javne poslove, upoznao je javnost o dosadašnjim aktivnostima u vezi s izgradnjom multifunkcionalne dvorane, rekavši da je Vlada danas odobrila da se nastave projektne aktivnosti prema projektnom rješenju iz 2008. godine, gdje se koncept tadašnjeg projektovanog rješenja zasnivao na  zatvaranju postojećih bazena i izgradnje multifunkcionalne sportske dvorane uz same bazene.

„Da bi se pristupilo tom projektu bit će potrebno da se prethodno izvrši detaljna analiza stanja postojeće konstrukcije bazena, kako bismo utvrdili nivo oštećenja, da li je moguća sanacija i koliko će ta sanacija koštati. Radit će se finansijska analiza isplativosti nastavka tog projekta. Ukoliko se pokaže isplativost, nastavit će se aktivnosti s realizacijom po tadašnjem projektnom rješenju, koje je i revidirano 2009. godine, ali zbog lokacijskih problema nije odobrena izgradnja“, rekao je Radojković. 

Usvojene su i smjernice za izradu Nacrta zakona o civilnim žrtvama rata Brčko distrikta BiH na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge.

 

„Bitno je istaknuti da smjernice predviđaju da ono što je već sada definisano odlukom  Skupštine Brčko distrikta BiH po pitanju ostvarivanja tih prava biti definisano zakonom. Kada govorimo o zakonskom okviru entiteta, i jedan i drugi entitet su definisali tu aktivnost, što mi kao lokalna zajednica nažalost još uvijek nismo, ali pokazali smo spremnost i odlučnost da i ovo definišemo kroz zakonski okvir“, naglasio je Sead Šadić, šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge.

Najavio je i naredne aktivnosti, odnosno izradu samog nacrta zakona, te da se ne predviđa da će biti sadržajno veći u odnosu na samu odluku Skupštine Brčko distrikta BiH koja je usvojena 2012. godine, ali da se u što kraćem vremenskom roku očekuje da će se Nacrt zakona naći pred članovima Vlade, a potom i Skupštine Brčko distrikta BiH.

U nastavku 10. redovne sjednice primljena je k znanju Informacija vezana za poslaničko pitanje poslanika Velibora Babića o stipendiranju studenata te usvojen Izvještaj o radu predsjednika Upravnog odbora Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za prvi kvartal 2021. godine. 

Na 11. redovnoj sjednici još su odobrene i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju licenci i iskaznica za vozače, na prijedlog Odjeljenja za javne poslove. Usvojen je prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog odluke o vrsti i visini naknade za rad van radnog vremena predsjednice Stručne komisije po Odluci o zaštiti civilnih žrtava rata, na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge. Članovi Vlade usvojili su Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg plana gazdovanja šumama u vlasništvu Brčko distrikta BiH za 2021. godinu, na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu kao i Srednjoročnu makroekonomsku projekciju i fiskalne politike Brčko distrikta BiH 2022–2024. godine, na prijedlog Direkcije za finansije. 

Primljena je k znanju Informacija u vezi s poslaničkim pitanjem poslanika Šemse Sakovića kao i izvještaji o radu Inspektorata Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za četvrti kvartal 2020. godine te za cjelokupnu 2020. godinu