Poziv na javnu raspravu o Studiji uticaja na životnu sredinu za postrojenje za proizvodnju sirovog ulja iz sjemena uljarica u Bescarinskoj zoni u Brčkom

Investitor ''FARM VISION'' d.o.o. Brčko distrikt BiH dostavio je Studiju uticaja na životnu sredinu Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko – pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, a u cilju pribavljanja ekološke dozvole za rekonstrukciju postojećeg poslovnog objekta i promjene djelatnosti, a za potrebe proizvodnje sirovog ulja iz sjemena uljarica u Bescarinskoj zoni u Brčkom.

Image for news

Pozivamo sve zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi koja će se održati u utorak 27.2.2024. godine, sa početkom u 12,00 sati u prostorijama MZ Ilićka, Brčko distrikt BiH.
Vaša mišljenja, prijedloge i primjedbe na predmetnu Studiju možete izložiti na javnoj raspravi, ili u pismenom obliku dostaviti najkasnije do 16.3.2024. godine na adresu:
Vlada Brčko distrikta BiH,
Odjeljenje za prostorno planiranje i
imovinsko – pravne poslove,
Bulevar Mira br. 1,
76 100 Brčko.

Link na dokument:

Studija uticaja na životnu sredinu za postrojenje za proizvodnju sirovog ulja iz sjemena uljarica u Bescarinskoj zoni u Brčkom