Poziv na javnu raspravu o Studiji uticaja na životnu sredinu za izgradnju Centra za upravljanje otpadom Brčko distrikta BiH

Odjeljenje za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH dostavilo je Studiju uticaja na životnu sredinu Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko – pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, a u cilju pribavljanja ekološke dozvole za izgradnju Centra za upravljanje otpadom na lokaciji Klađe u Donjem Rahiću, Brčko distrikt BiH.

Image for news

Pozivamo sve zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi koja će se održati u ponedjeljak 5.2.2024. godine, sa početkom u 12,00 sati u prostorijama MZ Donji Rahić, Brčko distrikt BiH.
Vaša mišljenja, prijedloge i primjedbe na predmetni Zahtjev možete izložiti na javnoj raspravi, ili u pismenom obliku dostaviti najkasnije do 17.2.2024. godine na adresu:
Vlada Brčko distrikta BiH,
Odjeljenje za prostorno planiranje i
imovinsko – pravne poslove,
Bulevar Mira br. 1,
76 100 Brčko.

Link na dokument:

Studija uticaja na životnu sredinu za izgradnju Centra za upravljanje otpadom na lokaciji Klađe u Donjem Rahiću