Poziv za dostavu komentara na obrazac za provođenje skraćene procjene uticaja za izradu Zakona o zaštiti životne sredine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

U skladu sa članom 18. Odluke o postupku i metodologiji procjene uticaja prilikom izdrade propisa („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj:13/18) i članom 7. stav (3) Instrukcije o provođenju postupka procjene uticaja prilikom izrade propisa u organima javne uprave i institucijama Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 31/18 i 36/20) u cilju iznalaženja najpovoljnijih rješenja, Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove provodi pisane konsultacije na ANEKS II obrazac za provođenje skraćene procjene uticaja za izradu Zakona o zaštiti životne sredine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Image for news

Vaše komentare u pismenom obliku možete dostaviti najkasnije do 6.9.2023. godine na adresu:
Vlada Brčko distrikta BiH,
Odjeljenje za prostorno planiranje i
imovinsko – pravne poslove,
Bulevar Mira br. 1,
76 100 Brčko.

Link na dokument:

ANEKS II obrazac za provođenje skraćene procjene uticaja za izradu Zakona o zaštiti životne sredine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine