Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za izgradnju poslovno-proizvodnog objekta u naselju Brod

Investitor ''HAS-COMERC'' d.o.o., Brčko distrikt BiH, uputio je Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko – pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH za izgradnju poslovno-proizvodnog objekta za proizvodnju Al-stolarije, metalnih konstrukcija za modularne montažne kuće, eko kuća od drveta i obradu stakla u stambenom naselju Brod.

Image for news

Pozivamo sve zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi koja će se održati u petak 10.7.2020. godine, sa početkom u 12,00 sati u prostorijama MZ Brod, Brčko distrikt BiH.
Vaša mišljenja, prijedloge i primjedbe na predmetni Zahtjev možete izložiti na javnoj raspravi, ili u pismenom obliku dostaviti najkasnije do 2.8.2020. godine na adresu:
Vlada Brčko distrikta BiH,
Odjel za prostorno planiranje i
imovinsko – pravne poslove,
Bulevar Mira br. 1,
76 100 Brčko.

Link na dokument:

Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole – poslovno-proizvodni objekat