Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole ''BIMAL'' d.d. Brčko distrikt BiH - kotlovnica na biomasu

Investitor ''BIMAL'' d.d., ul. Industrijska br. 9, Brčko distrikt BiH, uputio je Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole Odjelu za prostorno planiranje i imovinsko – pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH za izgradnju objekta kotlovnice na biomasu sa pripadajućim manipulativnim površinama i infrastrukturnim instalacijama.

Image for news

Pozivamo sve zainteresirane da učestvuju u javnoj raspravi koja će se održati u ponedjeljak 29.07.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati u prostorijama MZ Bijeljinska cesta u Brčkom.
Vaša mišljenja, prijedloge i primjedbe na predmetni Zahtjev možete izložiti na javnoj raspravi, ili u pismenom obliku dostaviti najkasnije do 05.08.2019. godine na adresu:
Vlada Brčko distrikta BiH,
Odjel za prostorno planiranje i
imovinsko – pravne poslove,
Bulevar Mira br. 1,
76 100 Brčko.

Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole ''BIMAL'' d.d. Brčko distrikt BiH - kotlovnica na biomasu