OBAVJEŠTENJE - Javni uvid u nacrt Izmjena dijela regulacionog plana dijela stambenog naselja „Grčica“

Vlada Brčko distrikta BiH, Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove, obavještava javnost, o provođenju javnog uvida u nacrt Izmjena dijela regulacionog plana dijela stambenog naselja „Grčica“ u Brčko distriktu BiH.

Image for news

Nacrt plana se izlaže na javni uvid od 16.09.2019. godine do 16.10.2019. godine, u holu Doma kulture Brčko od 8:30h do 14:30h, svakim radnim danom.

Javna rasprava za nacrt Izmjena dijela regulacionog plana dijela stambenog naselja „Grčica“ u Brčko distriktu BiH održati će se 08.10.219. godine, u sali Doma kulture Brčko od 13:30h do 15:30h.

Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u predloženi nacrt plana, izjasniti se o nacrtu plana i dati pismene primjedbe.

Elektronsku verziju dokumenata možete pogledati na ovom linku.