Javni uvid - Nacrt Akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) Brčko distrikta BiH za period do 2030. godine

Akcioni plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) Brčko Distrikta BiH za period do 2030. godine izrađuje se u okviru projekta „Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom stopom emisije ugljika u Bosni i Hercegovini“ koji finansira Zeleni klimatski fond (GCF), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa partnerima.

Image for news

Cilj ovog dokumenta je da Brčko distrikt BiH da svoj doprinos za smanjenje uticaja na klimatske promjene i emisije gasova staklene bašte kroz konkretno navedene mjere i procjene smanjenja emisije CO2 po svakoj mjeri.

U skladu sa Projektnim zadatkom i važećim zakonskim propisima iz zaštite okoliša Brčko distrikta BiH, a zbog epidemiološke situacije izazavane virusom COVID 19 i nemogućnosti održavanje javne rasprave, Nacrt dokument se daje na uvid javnosti i omogućava davanje komentara, mišljenja i sugestija.

Komentare, mišljenja i sugestije na predmetni Nacrt dokumenta možete dostaviti u pismenom obliku najkasnije do 4.1.2021. godine na adresu:
Vlada Brčko distrikta BiH,
Odjeljenje za prostorno planiranje i
imovinsko – pravne poslove,
Bulevar Mira br. 1,
76 100 Brčko,

ili putem elektronske pošte na adresu: ishak.abdurahmanovic@bdcentral.net.

Link na dokument:

Nacrt Akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) Brčko distrikta BiH za period do 2030. godine