Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole ''MAOČANKA-COMMERCE'' d.o.o. Brčko distrikt BiH

Investitor ''MAOČANKA-COMMERCE'' d.o.o., Brčko distrikt BiH, uputio je Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko – pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH za prenamjenu postojećeg poslovno-proizvodnog objekta u skladišno-administrativni objekat (hladnjaču) za skladištenje voća u naselju Maoča.

Image for news

Pozivamo sve zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi koja će se održati u četvrtak 27.8.2020. godine, sa početkom u 12,00 sati u prostorijama MZ Maoča, Brčko distrikt BiH.
Vaša mišljenja, prijedloge i primjedbe na predmetni Zahtjev možete izložiti na javnoj raspravi, ili u pismenom obliku dostaviti najkasnije do 14.9.2020. godine na adresu:
Vlada Brčko distrikta BiH,
Odjel za prostorno planiranje i
imovinsko – pravne poslove,
Bulevar Mira br. 1,
76 100 Brčko.

Link na dokument:

Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole ''MAOČANKA-COMMERCE'' d.o.o. Brčko distrikt BiH