Javni uvid u nacrte regulacionih planova ''Meraje'', ''Kolobara I'', ''Kolobara II'', ''Tržnica Arizona'' i ''Gornji Rahić – centar''

Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko - pravne poslove, obavještava javnost, o provođenju javnog uvida u nacrte regulacionih planova ''Meraje'', ''Kolobara I'', ''Kolobara II'', ''Tržnica Arizona'' i ''Gornji Rahić – centar''.

Image for news

Vlada Brčko distrikta BiH, Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko - pravne poslove provodi javni uvid u nacrte regulacionih planova i to:

  1. Nacrt Izmjena i dopuna Regulacionog plana dijela stambenog naselja ''Meraje'' u Brčko distriktu BIH,
  2. Nacrt Regulacionog plana ''Kolobara I'' u Brčko distriktu BiH,
  3. Nacrt Regulacionog plana ''Kolobara II'' u Brčko distriktu BiH,
  4. Nacrt Izmjena i dopuna Regulacionog plana ''Tržnica Arizona'' (III), u Brčko distrikt BiH - ponovni javni uvid i
  5. Nacrt Izmjena Regulacionog plan dijela urbanog područja ''Gornji Rahić - centar'' u Brčko distriktu BIH.

Nacrti planova se izlažu na javni uvid od 01.10.2020. godine do 30.10.2020 godine, u holu Doma kulture Brčko od 8:30h do 14:30h, svakim radnim danom.

  1. Javna rasprava za nacrt Izmjena i dopuna Regulacionog plana dijela stambenog naselja ''Meraje'' u Brčko distriktu BIH, će se održati 21.10.2020 godine, u sali Doma kulture Brčko, sa početkom u 10h;
  2. Javna rasprava za nacrt Izmjena Regulacionog plan dijela urbanog područja ''Gornji Rahić - centar'' u Brčko distriktu BIH, će se održati 21.10.2020 godine, u sali Doma kulture Brčko, sa početkom u 13:30h;
  3. Javna rasprava za nacrt Regulacionog plana ''Kolobara II'' u Brčko distriktu BiH, će se održati 22.10.2020 godine, u sali Doma kulture Brčko, sa početkom u 10h;
  4. Javna rasprava za nacrt Izmjena i dopuna Regulacionog plana ''Tržnica Arizona'' (III), u Brčko distriktu BiH, će se održati 22.10.2020 godine, u sali Doma kulture Brčko, sa početkom u 13:30h;
  5. Javna rasprava za nacrt Regulacionog plana ''Kolobara I'' u Brčko distriktu BiH, će se održati 27.10.2020 godine, u sali Doma kulture Brčko, sa početkom u 10h.

VAŽNA NAPOMENA:
SVI UČESNICI NA JAVNIM RASPRAVAMA DUŽNI SU PRIDRŽAVATI SE PROPISANIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE ZARAZE BOLEŠĆU COVID-19.

Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u predložene nacrte planova, izjasniti se o nacrtima planova i dati pismene primjedbe, a za sve dodatne informacije mogu se obratiti Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko pravne – poslove na telefon: 049/240-695 , svakim radnim danom od 7.30 do 15.30 sati.

Dokumentaciju vezanu za predmetni javni uvid možete pregledati u elektronskom obliku u nastavku.

Nacrt Izmjena i dopuna Regulacionog plana dijela stambenog naselja ''Meraje'' u Brčko distriktu BIH

Tekstualni prilozi:
01 - Izmjena i dopuna Regulacionog plana dijela stambenog naselja ''Meraje'' - Nacrt
02 - Odluka o provođenju plana – Nacrt
03 - Stručna obrazloženja po primjedbama

Grafički prilozi:
01 - Izvod iz plana višeg reda
02 - Postojeće stanje
03 - Postojeća namjena površina
04 - Model prostorne organizacije
04a - Planirana namjena površina
05 - Plan parcelacije
06 - Plan građevinskih i regulacionih linija
07 - Plan saobraćajne infrastrukture
08 - Plan hortikulturnog uređenja
09 - Plan komunalne infrastrukture
10 - Plan elektroenergetske infrastrukture

Nacrt Regulacionog plana ''Kolobara I'' u Brčko distriktu BiH

Tekstualni prilozi:
1 - Regulacioni plan ''Kolobara I'' - Nacrt
2 - Valorizacija građevinskog fonda

Grafički prilozi:
01.1 - Postojece stanje fizičke strukture - spratnost i namjena
01.2 - Postojece stanje fizičke strukture – bonitet
01.3 - Postojece stanje – vlasništvo nad zemljištem
02 - Izvod iz Prostornog plana
02.1 - Izvod iz Urbanističkog plana
02.3 - Izvod iz Regulacionog plana
03 - Postojeće stanje - IGK
04 - Postojeće stanje – analiza i ocjena
05 - Plan prostorne organizacije
06 - Plan parcelacije
09 - Plan infrastrukture – hidrotehnika
10 - Plan infrastrukture – elektro i TKK
11 - Plan infrastrukture – sintezna karta
12 - Plan uređenja zelenih površina
13 - Plan uklanjanja postojećih objekata

Nacrt Regulacionog plana „ Kolobara II“ u Brčko distriktu BiH

Tekstualni prilozi:
01 - Regulacioni plan ''Kolobara II'' - Nacrt
02 - Odluka o provođenju plana – Nacrt
03 - Stručna obrazloženja po primjedbama

Grafički prilozi:
01 - Izvod iz plana višeg reda
02 - Postojeće stanje
03 - Postojeća namjena površina
04 - Model prostorne organizacije
04a - Planirana namjena površina
05 - Plan parcelacije
06 - Plan građevinskih i regulacionih linija
07 - Plan saobraćajne infrastrukture
08 - Plan hortikulturnog uređenja
09 - Plan komunalne infrastrukture
10 - Plan elektroenergetske infrastrukture

Nacrt Izmjena i dopuna Regulacionog plana ''Tržnica Arizona'' (III)

Tekstualni prilozi:
01 - Izmjena i dopuna Regulacionog plana ''Tržnica Arizona'' (III) - Nacrt
02 - Odluka o provođenju plana – Nacrt
03 - Stručna obrazloženja po primjedbama

Grafički prilozi:
01 - Izvod iz plana višeg reda
02 - Postojeće stanje
03 - Planirana namjena površina
04 - Model prostorne organizacije
05 - Plan parcelacije
06 - Plan građevinskih i regulacionih linija
07 - Plan saobraćajne infrastrukture
08 - Plan uređenja zelenih i slobodnih površina
09 - Plan komunalne infrastrukture
10 - Plan elektroenergetske infrastrukture

Nacrt Izmjena Regulacionog plan dijela urbanog područja ''Gornji Rahić – centar''

Tekstualni prilozi:
01 - Izmjena Regulacionog plana dijela urbanog područja ''Gornji Rahić – centar'' - Nacrt
02 - Odluka o provođenju plana – Nacrt
03 - Stručna obrazloženja po primjedbama

Grafički prilozi:
01 - Izvod iz plana višeg reda
02 - Postojeće stanje
03 - Postojeća namjena površina
04 - Model prostorne organizacije
05 - Plan parcelacije
06 - Plan građevinskih i regulacionih linija
07 - Plan saobraćajne infrastrukture
08 - Plan hortikulturnog uređenja
09 - Plan komunalne infrastrukture
10 - Plan elektroenergetske infrastrukture

NAPOMENA:

U slučaju eventualnih razlika u sadržaju između elektronske i fizičke (papirne) verzije istog dokumenta, pravovaljan je sadržaj fizičke (papirne) verzije dokumenta.